Atletiekclub Vereniging Toekomst

Maak kennis met een Gouden Jeugdclub

Historiek

In Limburg was atletiek een laatkomer. In 1942 ontstonden de eerste atletiekverenigingen en in 1943 werd er een Provinciaal comite opgericht. De jaarlijkse veldloop in de winter was de voornaamste activiteit van elke club. In de zomer was er geen activiteit, daar er geen enkele piste bestond. De betere atleten weken uit naar FC Luik. Enkele Limburgse atletiekfanaten besloten dan om een nieuwe club op te richten. Als clubnaam wensten ze geen plaatsnaam omdat de werking voor gans Limburg moest openstaan en "Toekomst" moest bieden aan jong atletiektalent. Op 25 Aug 1969 was de erkenning door de KBAB een feit en werd de "Intercommunale Atletiek Vereniging Toekomst " of kortweg AVT geboren.

Cijfers

651 leden
151 Trainers, bestuurleden, jury, recreanten,...
9 kernen
501 clubrecords

8 Kernen

AVT staat voor Atletiekvereniging Toekomst. Binnen AVT zijn er 8 kernen op verschillende plaatsen. Elke kern heeft zijn eigen bestuur en leden. Maar niet elke kern heeft zijn eigen piste.

Sportcentrum Kiewit
Tulpinlaan 40
3500 Hasselt
Tel.: 011/22 38 07

Website : www.avthasselt.be
Contactpersoon : guy.tillieux@telenet.be
Email info: secretariaatavt@gmail.com

Bestuursleden

Voorzitter : Guy tillieux
Secretaris : Roel Foesters
Penningmeester : Frank De Raedt
Webmaster : Katrien De Raedt
Bestuurslid : Erik Vanaenrode

Atletiekpiste Duinenstadion
Lupinestraat
3940 Hechtel-Eksel

website : www.avthechtel-eksel.be
Email info: avthechtel-eksel@outlook.com

Bestuursleden

Voorzitter : Boris Lemmens
Penning- en materiaalmeester : Johan Dreesen
Secretaris : Sabine Jaeken
Pr / ledenbestand / kernrecords : Gwendy Jansen
Webmaster : Vincent Vrijsen
Bestuurslid : Michel Gorrens

Atletiekstadion "De Veen"
Veenderweg 48
3550 Heusden-zolder
Tel.: 011 42 19 79

Website : www.avtheusdenzolder.be
Contactpersoon : Marcel Scheepers
Email info:

Bestuursleden

Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Webmaster :

Atletiekpiste Houthalen
Oudstrijderslaan 3530 Houthalen-Helchteren
Tel.: 011 60 38 56
Facebook profielen : AVT Houthalen - Helchteren
Facebook pagina : Atletiek Houthalen
Email info:

Bestuursleden

Voorzitter :
Secretaris : Vera Loysch
Penningmeester : Eddy Vanhamel
Webmaster :

Sportpark De Borg
Borgstraat 7
3680 Neeroeteren
Tel.: 0493 / 64 29 02
Website : www.avtmaaseik.be
Contactpersoon : Emma Jeunen

Bestuursleden

Voorzitter : Odin Peeters
Secretaris : Udo Senden
Penningmeester : Peter van der Have
Public Relations : Nathalie van Galen
Jeugdco÷rdinator : Emma Jeunen
Bestuursleden : Ton Bongers, Hilde Leurs, Sam Geelen, Steven Fraussen
.

Gouv. H. Verwilghenlaan z/n
3630 Maasmechelen
Tel.: 089/46 54 94
Website : www.avtmaasmechelen.be
Contactpersoon : Leon Welkenhuyzen
Email info:

Bestuursleden

Voorzitter : Ronald Sevenich
Ondervoorzitter :
Secretaris : Leon Welkenhuyzen
Penningmeester : Leon Welkenhuyzen
Webmaster : Ronald Sevenich

Adres
Oudsbergen
Tel.: 089 46 58 73
Website : www.avtoudsbergen.be
Contactpersoon : Guido Corstjens
Email info:

Bestuursleden

Voorzitter : Guido Corstjens
Ondervoorzitter : Hubert Claesen
Secretaris : Robert Bauduin
Penningmeester : Herman Keunen
Webmaster :
Bestuurslid : Marc Corstjens,Schevernels Roger,Lisette Ceyssens, Hannelore Joosten,Peter Sleurs,Eliane Reyskens

Sportcentrum "De Deuster"
Deusterstraat 3990 Peer
Tel.: 011/63 20 11
Website : www.avtpeer.be
Contactpersoon : Jaak Hellings
Email info:

Bestuursleden

Voorzitter : Jaak Hellings
Secretaris : Henri Vandekerkhof
Penningmeester :
Webmaster : Patrick Hellings
Bestuurslid : Johan Baselet, Nico Janssen, Antoine Reckers

Reglementen

De reglementen van de clubwerking AVT in het algemeen zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement


U kan het volledige huishoudelijk reglement hier downloaden. Huishoudelijk reglement


De Reglementen voor de samenstelling van de aflossingsploegen zijn vastgelegd in 2 specifieke Aflossingsreglementen ; een regelement voor benjamins, pupillen en miniemen en een reglement vanaf cadet.


Onze club hecht veel belang aan de jeugd, daarom hebben we een jeugdsportbeleidsplan uitgewerkt, dat u hier kan dowloaden


De sportieve leiding van onze club is in handen van de technische directeur. Hij is tevens een vertrouwenspersoon, waar je terecht kan voor vragen ivm intercommunale trainingen, selecties voor de BVV, selecties voor aflossingsploegen, inschrijven voor kampioenschappen enz...


Momenteel heeft AVT geen technische directeur : we zijn volop op zoek naar een kandidaat . Ken jij iemand ? Dan mag je dit altijd melden op het AVT secretariaat.

AVT Vertrouwenspersoon

1. De maatschappij is zich de laatste jaren van bewust geworden dat gedragingen van pestgedrag, geweld, conflictsituaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag grondig aangepakt moeten worden. Klachten moeten ernstig behandeld worden. Sportclubs moeten een gedragscode opstellen en een vertrouwenspersoon aanstellen. De Vlaamse atletiekliga heeft een eigen meldpunt voor ongewenst gedrag . Bij AVT kan je terecht bij :

2. Profiel waaraan de vertrouwenspersoon moet voldoen:

 • Discreet
 • Onafhankelijk
 • Gemakkelijk bereikbaar
 • Geen machtsfiguur
 • Gerespecteerd
 • Empathisch
 • Kent de interne afspraken
 • Kennis over ethische thema &lsquo s is een meerwaarde maar hoeft niet, kan expertise buitenshuis opzoeken.
Kan in principe om het even welke functie hebben in de club (maar liefst geen trainer)

3. Taken van de vertrouwenspersoon:

 • Aanspreekpunt en eerste opvang
 • Coördinatie van de interne procedure
 • contact met derden
 • VAL meldingspunt
 • Preventie en ondersteuning :
  • opstellen gedragscode
  • bekendmaken vertrouwenspersoon
  • acties opzetten of ondersteunen
  • samenwerken met vertrouwenspersonen van de kernen

 • De vertrouwenspersoon krijgt een opdracht vanuit het bestuur en krijgt het vertrouwen om meldingen aan te pakken.
 • De vertrouwenspersoon werkt autonoom en kan ondersteuning krijgen van de vertrouwenspersoon van de federatie.
 • De vertrouwenspersoon rapporteert acties mbt. geweld en SGG aan de federatie aan de hand van een rapporteringsfiche.

4. Aangifte bij de politie: Indien verder onderzoek/opvolging aangewezen is. De club kan zich betrokken partij stellen, wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de klacht.

5. VAL tuchtrecht : AVT onderschrijft de statuten / tuchtreglement van de Vlaamse atletiekliga. De meldpunten van de VAL kan men terugvinden op de website van de Vlaamse Atletiekliga:www.atletiek.be

ETHISCH EN GEZOND

In het kader van het veilig en gezond sporten hebben we aandacht voor enerzijds een gezonde en verantwoorde voeding, anderzijds voor de belasting van sport op ons lichaam en eventuele opvolging van blessures. Daarnaast is het van belang dat we ons op een correcte, respectvolle manier gedragen en dat grensoverschrijdend gedrag gebannen wordt.


Meldpunt van de federatie voor ongewenst gedrag
Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?


PRAAT er over!


Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van de Vlaamse Atletiekliga.

Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.

Grensoverschrijdend gedrag
Er zijn grenzen in de manier waarop we met mekaar omgaan: seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, mentale druk, ... wordt niet getolereerd! Sport met grenzenPestenIs kiezen verliezen?

Gedragscode
Zowel van atleten als van trainers, bestuurders, juryleden en ouders verwachten we een correcte, respectvolle houding! Gedragscode voor clubs

Anti-doping
Wie sport moet zich houden aan afspraken, ook wat betreft het gebruik van voedingsstoffen en geneesmiddelen.
Wie sport moeten weten waar de lijn ligt ...
Nieuwe WADA -lijst van verboden middelenAlgemene infoAntidopinggids voor ouders

Meer info vind je ook terug in :

AVT Ethische Gedragscode VAL Gedragscode

Privacyverklaring

De club AVT verklaart GDPR-compliant te zijn volgens de Europese wetgeving hieromtrent. De AVT Privacy-verklaring kan u hier downloaden. Privacyverklaring