Premiesysteem


In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van de behaalde punten wordt een rangschikking opgemaakt. Die rangschikking en de behaalde punten bepalen wie de laureaten zijn en welk premiebedrag ze verdienen.

Het reglement van het AVT-premiestelsel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur van AVT jaarlijks herzien worden vr de aanvang van het atletiekseizoen.

Het aantal laureaten dat voor elk van de onderdelen van het premiestelsel wordt beloond en de bedragen die in het premiestelsel worden uitgekeerd, worden jaarlijks door de Raad van Bestuur van AVT vastgelegd in de maand november van het afgelopen atletiekseizoen.


Het volledige reglement kan u hier downloaden.


De individuele prestatiefiche kan je hier downloaden.